BAA Polska

Slajd-1

Jesteśmy laureatem prestiżowej nagrody Lider Polskiego Biznesu

BAA Polska to zespół doświadczonych ekspertów oraz lider wielopodmiotowych konsorcjów.

Obok ekspertów o - często unikalnych - kompetencjach z dziedziny doradztwa strategicznego, finansów, zarządzania oraz innowacji potencjał merytoryczny BAA Polska tworzy szeroka sieć kontaktów partnerskich.

Naszymi partnerami są wiodące instytucje finansowe, kancelarie prawne, firmy audytorskie oraz firmy inżynierii środowiskowej (doradztwa ekologicznego).

więcej
Slajd-2

ZadBAAliśmy o rozwój ponad 1000 firm

Działalność BAA Polska obejmuje kompleksowy zakres usług doradczych związanych z rozwojem projektów biznesowych i publicznych.

Wspieramy naszych klientów na każdym etapie ich działalności - od strategii i programów rozwoju do operacyjnego wdrażania różnorodnych projektów inwestycyjnych, kapitałowych, rynkowych, czy zarządczych. Unikatowym elementem naszej oferty są wyspecjalizowane ekspertyzy i opinie dla potrzeb m.in. różnorodnych spraw spornych, których podłożem są relacje gospodarcze lub własnościowe.

więcej
Slajd-3

Działamy nieprzerwanie od 1990 roku

BAA Polska to jedna z najstarszych polskich firm konsultingowych i jedna z niewielu, która nieprzerwanie funkcjonuje na rynku usług doradczych.

Została ona założona przez grupę pracowników naukowych instytutów badawczych, którzy jeszcze w latach osiemdziesiątych współpracowali z misjami Banku Światowego w Polsce.

więcej